Podatekangielski.pl - szybki i efektywny zwrot podatku z Anglii Strona główna Napisz do nas

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

Zwrot podatku angielskiego

Strona główna | Dodaj do ulubionych | Poleć stronę znajomemu | Praca u nas | Kontakt Poltax-RSS - zawsze pierwsze źródlo informacji

Dlaczego my? Procedura
zwrotu podatku
Jak wypełnić
druki?
Pobierz
formularze
Wylicz zwrot
kalkulator
Nie posiadasz
dokumentów?
Zamów
formy pocztą
Standardy
zwrotu podatku
Pytania
i odpowiedzi
Promocje
i rabaty
Nasza
prowizja
Zwrot podatku
z karty CIS

Rozpocznij zwrot podatku już teraz a otrzymasz zniżkę!

:: Aktualności
:: Wylicz zwrot podatku
:: Oferta biura Poltax
:: Bezpłatne poradniki
:: Oferty pracy
:: Newsletter

Zamów bezpłatny biuletyn z informacjami na temat zwrotu podatków, pracy i życia w Anglii, Irlandii, Holandii, innych krajów UE oraz USA. Więcej
r e k l a m a
:: Pytanie do eksperta

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie w sprawie zwrotu podatku w naszym systemie pomocy? Napisz do naszego eksperta podatkowego. Postaramy się Ci pomóc.
:: Dzwoń tanio do Polski
:: Angielski za darmo
Mamy dla Ciebie w prezencie darmowe ksiażki do nauki języka angielskiego. Pobierz je teraz za darmo wprost do Twojej skrzynki - tutaj...

Abolicja podatkowa już po wakacjach?

:: Abolicja podatkowa w praktyce - poradnik dla Polaków pracujących za granicą w latach 2002-2008 >>
:: Abolicja podatkowa a zwrot podatku z Wielkiej Brytanii >>
:: Abolicja podatkowa uchwalona >>
:: Tutaj jesteś: :: Abolicja podatkowa już po wakacjach

Abolicja podatkowa w praktyce - poradnik dla Polaków pracujących za granicą w latach 2002-2008. Zobacz pełny opis >>

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowane zostało na 11 czerwca 2008 roku. Jeżeli Parlament w trybie ekspresowym przyjmie ustawę a następnie Prezydent bez zbędnej zwłoki podpisze ustawę to jest szansa, że po wakacjach "abolicja podatkowa" wejdzie w życie.

Rozmowa z zastępcą p.o. dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Finansów Panem Szymonem Milczanowskim.

Wielu naszych Klientów chciałoby się dowiedzieć jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie abolicji dla Polaków pracujących za granicą?

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasadniczym celem ustawy jest zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących za granicą wynikającego z różnic pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania.

Projekt ustawy przewiduje:

a) umorzenie zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami - dla podatników, którzy nie dokonali rozliczenia z tytułu podatku dochodowego, pod warunkiem złożenia przez tych podatników zeznania podatkowego;
b) zwrot podatku dochodowego - dla podatników którzy dokonali takiego rozliczenia i zapłacili podatek

Rozwiązanie to będzie obejmowało lata 2002-2007.

Jaki krąg Polaków pracujących za granicą skorzysta z dobrodziejstw abolicji podatkowej?

Projekt adresowany jest do podatników, którzy pracowali za granicą i byli zobowiązani do rozliczenia uzyskanych dochodów zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego. Warto przypomnieć, że wśród państw Unii Europejskiej, z którymi Polska ma podpisane umowy, jeszcze tylko pięć przewiduje taką metodę. Są to: Austria, Belgia, Dania, Finlandia i Holandia.

W projekcie ustawy można znaleźć m.in. zapisy, że wniosek abolicyjny trzeba będzie złożyć w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy (dot. pracy za rok 2002 roku) oraz w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - w innych przypadkach. Czym kierowali się autorzy projektu definiując tak krótkie terminy? Jak wiemy wielu Polaków nadal pracuje za granicą i może nie zdążyć z załatwieniem formalności. Czy będą dla nich przewidziane jakieś udogodnienia administracyjne, np. możliwość złożenia wniosku abolicyjnego w placówkach konsularnych? Jak w praktyce będzie przebiegać abolicja podatkowa?

Projekt przewiduje, iż wniosek o umorzenie zaległości lub zwrot dotyczący 2002 roku trzeba będzie złożyć w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, co związane jest z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. W pozostałych przypadkach projekt przewiduje termin sześciomiesięczny od dnia wejścia w życie ustawy, a zatem nie można stwierdzić, że jest to termin krótki. Wniosek będzie dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wniosek będzie można wysłać pocztą lub np. złożyć w polskim urzędzie konsularnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Ordynacja podatkowa.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającego abolicję podatkową wynika, że jej celem jest zrównanie sytuacji wszystkich podatników, czy tak jest faktycznie, kto straci a kto zyskuje dzięki wprowadzeniu abolicji podatkowej?

Celem projektu nie jest zrównanie obciążeń podatkowych w kraju i za granicą.

Głównym założeniem ustawy jest wyrównanie sytuacji prawno podatkowej osób uzyskujących dochody z pracy za granicą wynikającej z zastosowania różnych metod unikania podwójnego opodatkowania. Wprowadzenie ustawy będzie miało zatem pozytywne skutki dla podatników, którzy byli (lub będą) zobowiązani do rozliczenia uzyskanych dochodów zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego.

Co oznacza abolicja podatkowa dla osób, które uzyskały dochody zagraniczne po 1 stycznia 2008 roku?

Do dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2008 r. będzie miała zastosowanie ulga o podatku dochodowym. Odliczeniu będzie podlegała kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą proporcjonalnego zaliczenia a kwotą podatku odliczonego od uzyskanych dochodów przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Czy osoby które w ogóle nie podlegały obowiązkowi podatkowemu w Polsce, bo np. zmieniły rezydencję podatkową będą podlegać abolicji podatkowej?

Ustawa będzie miała zastosowanie do podatników, którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od 2002 do 2007 roku, podlegali w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Ustawa nie będzie miała zastosowania do podatników, którzy w ogóle nie byli w tym okresie polskimi rezydentami podatkowymi, podlegają oni bowiem w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a zatem do uzyskanych przez nich dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce nie mają zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania.

Przeglądając fora internetowe można znaleźć również i takie skrajne opinie, że państwo polskie dzisiaj zachęca emigrantów poprzez "abolicję" do ujawniania swoich dochodów aby na mocy innej ustawy przystąpić do karania "nieuczciwych" podatników. Czy rzeczywiście w przyszłości istnieje taka ewentualność?

Obawy - że państwo polskie dzisiaj zachęca emigrantów poprzez "abolicję" do ujawnienia swoich dochodów, aby na mocy innej ustawy przystąpić do karania "nieuczciwych" podatników - są nieuzasadnione. Projektowana ustawa zawiera bowiem normy uniemożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności karnoskarbowej podatników, będących adresatami ustawy, z tytułu nierozliczenia w Polsce dochodów z pracy uzyskanych za granicą. Ponadto przewiduje się, iż orzeczone prawomocnie, przed wejściem w życie ustawy, niewykonane w całości lub w części kary za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, za czyn obejmujący przychody z pracy, nie będą podlegały wykonaniu.

Zdaniem niektórych ekspertów abolicja zamiast zachęcić do ujawniania dochodów może doprowadzić do dalszej emigracji. Czy istnieje takie niebezpieczeństwo?

Na podejmowanie decyzji o emigracji ma nie tylko wpływ wysokość obciążeń podatkowych, ale także sytuacja gospodarcza, poziom bezrobocia, kurs walut. Wyrażenie obawy, co do tego, że ustawa przyczyni się do dalszej emigracji nie znajdują zatem uzasadnienia.

Czy ustawodawca nie obawia się, że abolicja podatkowa wykreuje złe nawyki nierzetelnych podatników, którzy - co jest zrozumiałe - zawsze liczą na akt fiskalnego ułaskawienia? Czy abolicja nie spowoduje spadku zaufania do instytucji państwowych oraz rządów prawa przez Polaków płacących uczciwie podatki?

Należy podkreślić, że ustawa ma na celu jedynie zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących za granicą wynikającego z różnic pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania. Tym samym ustawa nie powinna wpłynąć na spadek zaufania do instytucji państwowych lub wykreowanie złych nawyków podatników.

Na koniec mam jeszcze pytanie, które w telefonach zainteresowanych pada najczęściej. Kiedy ustawa abolicyjna wejdzie w życie? Na jakim etapie jest jej proces legislacyjny?

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29.04.2008 r. został przyjęty przez Radę Ministrów.

Nasz komentarz

Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29.04.2008 r. i dostępny jest na stronach Ministerstwa Finansów Sejmu RP (http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/550). Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowane zostało na 11 czerwca 2008 roku. Rok 2002 przedawni się, jeśli chodzi o zobowiązania podatkowe 31 grudnia 2008. W projekcie ustawy stwierdza się, że decyzja o zwrocie podatku w tym przypadku miałaby nastąpić najpóźniej do 30 listopada 2008. Dotrzymanie tych terminów będzie trudne, chyba, że Parlament w trybie ekspresowym przyjmie ustawę a następnie Pan prezydent bez zbędnej zwłoki podpisze ustawę - trzymamy kciuki. Jeżeli proces legislacyjny zakończy się przed wakacjami to jest szansa na wejście ustawy w życie w wersji zaproponowanej przez Rząd Donalda Tuska. Będziemy Was na bieżąco informować o postępach prac legislacyjnych nad ustawą abolicyjną.

Dziękuję za rozmowę.

Z zastępcą p.o. dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Finansów Panem Szymonem Milczanowskim rozmawiał Adrian Piontek z Biura Doradczego Poltax.

Zobacz także

:: Abolicja podatkowa w praktyce - poradnik dla Polaków pracujących za granicą w latach 2002-2008 >>
:: Abolicja podatkowa a zwrot podatku z Wielkiej Brytanii >>

Rejestracja on-line
podatku angielskiego
Abolicja
podatkowa
Ekspresowa realizacja
czeków angielskich
:: Zamów formularze

Zamów komplet formularzy do rozliczenia podatku z Anglii dla siebie lub znajomego wprost do skrzynki e-mail.

:: Kontakt z biurem
:: Polecamy książki
:: Przypomnij mi!

Jeśli wyjeżdżasz do pracy za granicę podaj nam swoje imię i e-maila oraz datę kiedy mamy Ci przypomnieć o Twoim rozliczeniu podatku! Z nami zawsze rozliczysz podatek z zagranicy czas!
:: Do pobrania
:: Partnerzy serwisu
Zobacz pełną listę naszych partnerów oraz jak zostać partnerem. Więcej...

:: Newsy z rynku pracy
13% zniżki dla kart:
13% zniżki na Twoje rozliczenie
Planeta Młodych
13% zniżki na Twoje rozliczenie
ISIC
13% zniżki na Twoje rozliczenie
EURO<26